โปรแกรมออกแบบลายปัก PE Design

โปรแกรมออกแบบลายสำหรับมืออาชีพ
สำหรับผู้ที่ต้องการออกแบบลายปักด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้/อาร์ม ลายปักลูกไม้ หรือภาพเหมือน โปรแกรม PE-DESIGH 10 สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างอิสระ มีฟังก์ชั่นใหม่ให้สามารถเลือกใช้อย่างหลากหลาย อาทิ
PE-DESIGN® NEXT Overview
แนะนำโปรแกรมสร้างลายปัก แบบมืออาชีพ

------------------------------


โทร. 082-6144061-65